Kde získat obrázky pro web zdarma

Vizuální stránka každého webu hraje pro návštěvníka velmi důležitou roli a často může ovlivnit jeho rozhodnutí, jestli na webu setrvá. Právě proto se snažíme zaujmout.

Fotografie a obrázky hrají velkou roli při tvorbě webových stránek, ale často nemáme k dispozici dostatek vlastních zdrojů, a proto se rozhodneme stáhnout obrázky z internetu.

Musíme si ovšem dávat velký pozor, abychom neporučovali licenční podmínky a využívali pouze takové zdroje, které jsou pro tyto účely určeny.

Licencování Creative commons

Creative commons je nezisková organizace, která se snaží usnadnit šíření a licencování autorských děl na internetu. Vytvořili několik licenčních schémat, které lze aplikovat na tato díla. Právě podle těchto licencí máte okamžitou představu o tom, jak můžete dané dílo používat.

CC 0 - Volné dílo

Takto označené dílo můžete libovolně používat, měnit, sdílet, prodávat, zkrátka si s ním provádět prakticky cokoliv.

CC BY - Uvedení autora

Při použití díla musíte vždy uvést autora.

CC SA - Stejná licence

Při použití díla musíte zachovat stejnou licenci jako autor.

CC ND - Žádná odvozená díla

Nesmíte provádět žádné úpravy. Původní verze musí zůstat zachována.

CC NC - Nekomerční účely

Toto dílo nesmí být použito pro komerční účely.

Licence se mohou různě kombinovat, takže pokud uvidíte například licenci označenou jako CC-BY-NC-SA, pak můžete dílo použít pouze pro nekomerční účely (NC) s uvedením autora (BY) a zachováním stejné licence (SA). Vzhledem k tomu, že neobsahuje ND, můžete provést úpravy tohoto díla.

Nejlepší je samozřejmě využívat díla s licencí CC 0, se kterými můžete libovolně nakládat. Proto si uvedeme několik zdrojů, kde taková díla hledat. V našem případě se budeme věnovat primárně obrázkům a grafice.

Licence se mohou různě kombinovat, takže pokud uvidíte například licenci označenou jako CC-BY-NC-SA, pak můžete dílo použít pouze pro nekomerční účely (NC) s uvedením autora (BY) a zachováním stejné licence (SA). Vzhledem k tomu, že neobsahuje ND, můžete provést úpravy tohoto díla.

Nejlepší je samozřejmě využívat díla s licencí CC 0, se kterými můžete libovolně nakládat. Proto si uvedeme několik zdrojů, kde taková díla hledat. V našem případě se budeme věnovat primárně obrázkům a grafice.

Google je základ

Stejně jako vždy, nejsnažší cesta pro hledání je Google. Pokud si přepneme na obrázky, můžeme filtrovat výsledky na základě jejich licence.

Stačí zvolit nástroje, práva k užití a vybrat si tu správnou licenci. Google samozřejmě zobrazuje obrázky i z ostatních serverů, které slouží jako zdroj kvalitních fotografií zdarma.

Seznam webů s obrázky zdarma

Kromě vyhledávače Google, který obsahuje obrovzké množství fotografií a obrázků, které jsou například v nízké kvalitě nebo pouze okrajově souvisí s námi hledanám tématem, můžeme použít servery, které slouží přímo pro tento účel. Níže najdete jejich seznam.

http://pixabay.com/

http://unsplash.com/

http://www.publicdomainpictures.net/

http://www.1millionfreepictures.com/

Pixabay plugin

 Pokud chcete mít možnost stáhovat obrázky přímo ve vašem webu, můžete použít například plugin Pixabay Images.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Podobné články